close
دانلود آهنگ جدید
توصیه های هواشناسی کشاورزی

آخرین اخبار

توصیه های هواشناسی کشاورزی

  • بازدید 126
  • جمعه 13 دي 1392 6:14

توصیه های هواشناسی کشاورزی

 هواشناسی کشاورزی X ایستگاه هواشناسی کشاورزی X سایت هواشناسی کشاورزی X هواشناسی کشاورزی ایران

در هواشناسی کشاورزی رعایت موارد ذیل جهت کشاورزان ودامداران عزیز توصیه می شود:

  -1عدم استفاده از کود اوره تا گرم ومتعادل شدن هوا

 -2استفاده از یخاب زمستانه جهت تامین رطوبت وکنترل زراعی افات خاکزی

 -3استفاده از ضد یخ با تخلیه آب موتور ها وماشین الات کشاورزی

 -4تهویه در انبارهای سیب زمینی وپیاز وجداسازی غده های ناسالم

-5تمهیدات لازم جهت گرمایش گلخانه ها وحصول اطمینان از پوشش گلخانه ها

 -6تهیه خوراک پرانرژی برای دامها جهت کاهش استرس سرمایی

 -7محافظت وپوشش لوله های انتقال آب جهت جلوگیری از یخ یزدگی

 -8استفاده از محلول بردوبا پوشش تنه درختان در مناطق برف خیز جهت جلوگیری از خسارت جوندگان


جدیدترین مطالب در این بخش را از موضوع" کشور" پیگیری نمایید.