close
دانلود آهنگ جدید
هواشناسی کشاورزی

آخرین اخبار

هواشناسی استان خراسان جنوبی

 • بازدید 265
 • چهارشنبه 18 دي 1392 15:5

هواشناسی استان خراسان جنوبی

 هواشناسی خراسان X سایت هواشناسی خراسان جنوبی X نقشه هواشناسی خراسان جنوبی

آب و هوای شهرستانهای تابعه استان خراسان جنوبیبروز شده در چهار شنبه 18 دی 1392

هواشناسی بشرویه,نيمه ابري بتدریج کاهش ابر و کاهش دما

هواشناسی بیرجند:کمي ابري گاهی وزش باد بتدریج کاهش ابر

هواشناسی حاجی اباد,کمي ابري گاهی وزش باد بتدریج کاهش ابر

هواشناسی ده سلم,کمي ابري گاهی وزش باد بتدریج کاهش ابر

هواشناسی سرایان,نيمه ابري بتدریج کاهش ابر و کاهش دما

هواشناسی سربیشه,نيمه ابري بتدریج کاهش ابر و کاهش دما

هواشناسی طبس,نيمه ابري بتدریج کاهش ابر و کاهش دما

هواشناسی فردوس,نيمه ابري بتدریج کاهش ابر و کاهش دما

هواشناسی نهبندان,نيمه ابري بتدریج کاهش ابر و کاهش دما

هواشناسی قائن,نيمه ابري بتدریج کاهش ابر و کاهش دما

... ادامه مطلب ...


جدیدترین مطالب در این بخش را از موضوع" کشور" پیگیری نمایید.

معرفی هواشناسی کشاورزی و اهداف

 • بازدید 189
 • جمعه 13 دي 1392 6:29

معرفی هواشناسی کشاورزی و اهداف

 ایستگاه هواشناسی کشاورزی X سایت هواشناسی کشاورزی X هواشناسی کشاورزی ایران X هواشناسی کشاورزی خوزستان
معرفی هواشناسی کشاورزی و اهداف
 • هوا شناسی کشاورزی یکی از علوم هواشناسی است،این علم از تاثیر متقابل عوامل هواشناسی و کشاورزی اعم از باغبانی و دامپروری بحث می نماید.هدف این علم کشف و تعریف اثرها و لذا کاربرد دانش جو در استفاده از کشاورزی عملی است. میدان عمل این علم از پایین ترین لایه ی خاک که ریشه ی گیاه درآن قرار دارد تا لایه ی هوایی که در نزدیکی سطح زمین است و در آن محصولات زراعی و درختان میوه می رویند و حیوانات زندگی می کنند و دارای بالاترین اهمیت از نظر بیولوژی کشاورزی است ، گسترش می یابد.
هواشناسی کشاورزی
وظایف هواشناسی کشاورزی به شرح ذیل می باشد:
 • جمع آوری گزارش هفتگی ایستگاهها و کنترل کیفی و کمی آنها
 • تهیه خبر نامه و توصیه های هفتگی
 • جمع آوری بولتن های ماهانه و فصلی و کنترل کمی و کیفی
 • بانک اطلاعاتی بولتن های هواشناسی کشاورزی و ایستگاههای اقلیم و بارانسنجی
 • تهیه ، نظارت و اجرای برنامه پنج ساله هواشناسی کشاورزی در ستاد و استانها
 • برگزاری جلسات هواشناسی کشاورزی در نواحی 6گانه
 • شرکت در جلسات جهاد کشاورزی
 • مستند سازی فعالیتهای برنامه پنج ساله هواشناسی کشاورزی
 • تهیه ، پیگیری و اجرای دستور العمل ها در مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی
 • ارزیابی ماهانه مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی
 • پیگیری فعالیتهای و تدوین برنامه 5 ساله ایستگاههای اقلیم شناسی و باران سنجی
 • امور مرتبط با کمیسیون هواشناسی کشاورزیCAgM
 • شرکت در جلسات داخلی سازمان مانند : تحلیل آب و هوا، دیسکاشن پیش بینی و ...
 • پیگیری مصوبات جلسات نواحی 6 گانه هواشناسی کشاورزی
 • پیگیری و بروز رسانی وب سایت هواشناسی کشاورزی
 • تهیه گزارشات برون سازمانی
 • برگزاری جلسات و ارائه دستور العمل ها برای نمایندگان نواحی 6 گانه
 • انجام امور تحقیقاتی مانند تاریخ کاشت و برداشت و سنجش از دور و...
 • پیگیری استانداردادوات فنی ایستگاههای هواشناسی کشاورزی ، اقلیم شناسی و باران سنجی.
 • پیگیری اجرای تفاهم نامه مشترک با وزارت جهاد کشاورزی و نیرو


جدیدترین مطالب در این بخش را از موضوع" کشور" پیگیری نمایید.

توصیه های هواشناسی کشاورزی

 • بازدید 128
 • جمعه 13 دي 1392 6:14

توصیه های هواشناسی کشاورزی

 هواشناسی کشاورزی X ایستگاه هواشناسی کشاورزی X سایت هواشناسی کشاورزی X هواشناسی کشاورزی ایران

در هواشناسی کشاورزی رعایت موارد ذیل جهت کشاورزان ودامداران عزیز توصیه می شود:

  -1عدم استفاده از کود اوره تا گرم ومتعادل شدن هوا

 -2استفاده از یخاب زمستانه جهت تامین رطوبت وکنترل زراعی افات خاکزی

 -3استفاده از ضد یخ با تخلیه آب موتور ها وماشین الات کشاورزی

 -4تهویه در انبارهای سیب زمینی وپیاز وجداسازی غده های ناسالم

-5تمهیدات لازم جهت گرمایش گلخانه ها وحصول اطمینان از پوشش گلخانه ها

 -6تهیه خوراک پرانرژی برای دامها جهت کاهش استرس سرمایی

 -7محافظت وپوشش لوله های انتقال آب جهت جلوگیری از یخ یزدگی

 -8استفاده از محلول بردوبا پوشش تنه درختان در مناطق برف خیز جهت جلوگیری از خسارت جوندگان


جدیدترین مطالب در این بخش را از موضوع" کشور" پیگیری نمایید.