close
دانلود آهنگ جدید
اخبار هواشناسی کشاورزی

آخرین اخبار

معرفی هواشناسی کشاورزی و اهداف

 • بازدید 190
 • جمعه 13 دي 1392 6:29

معرفی هواشناسی کشاورزی و اهداف

 ایستگاه هواشناسی کشاورزی X سایت هواشناسی کشاورزی X هواشناسی کشاورزی ایران X هواشناسی کشاورزی خوزستان
معرفی هواشناسی کشاورزی و اهداف
 • هوا شناسی کشاورزی یکی از علوم هواشناسی است،این علم از تاثیر متقابل عوامل هواشناسی و کشاورزی اعم از باغبانی و دامپروری بحث می نماید.هدف این علم کشف و تعریف اثرها و لذا کاربرد دانش جو در استفاده از کشاورزی عملی است. میدان عمل این علم از پایین ترین لایه ی خاک که ریشه ی گیاه درآن قرار دارد تا لایه ی هوایی که در نزدیکی سطح زمین است و در آن محصولات زراعی و درختان میوه می رویند و حیوانات زندگی می کنند و دارای بالاترین اهمیت از نظر بیولوژی کشاورزی است ، گسترش می یابد.
هواشناسی کشاورزی
وظایف هواشناسی کشاورزی به شرح ذیل می باشد:
 • جمع آوری گزارش هفتگی ایستگاهها و کنترل کیفی و کمی آنها
 • تهیه خبر نامه و توصیه های هفتگی
 • جمع آوری بولتن های ماهانه و فصلی و کنترل کمی و کیفی
 • بانک اطلاعاتی بولتن های هواشناسی کشاورزی و ایستگاههای اقلیم و بارانسنجی
 • تهیه ، نظارت و اجرای برنامه پنج ساله هواشناسی کشاورزی در ستاد و استانها
 • برگزاری جلسات هواشناسی کشاورزی در نواحی 6گانه
 • شرکت در جلسات جهاد کشاورزی
 • مستند سازی فعالیتهای برنامه پنج ساله هواشناسی کشاورزی
 • تهیه ، پیگیری و اجرای دستور العمل ها در مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی
 • ارزیابی ماهانه مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی
 • پیگیری فعالیتهای و تدوین برنامه 5 ساله ایستگاههای اقلیم شناسی و باران سنجی
 • امور مرتبط با کمیسیون هواشناسی کشاورزیCAgM
 • شرکت در جلسات داخلی سازمان مانند : تحلیل آب و هوا، دیسکاشن پیش بینی و ...
 • پیگیری مصوبات جلسات نواحی 6 گانه هواشناسی کشاورزی
 • پیگیری و بروز رسانی وب سایت هواشناسی کشاورزی
 • تهیه گزارشات برون سازمانی
 • برگزاری جلسات و ارائه دستور العمل ها برای نمایندگان نواحی 6 گانه
 • انجام امور تحقیقاتی مانند تاریخ کاشت و برداشت و سنجش از دور و...
 • پیگیری استانداردادوات فنی ایستگاههای هواشناسی کشاورزی ، اقلیم شناسی و باران سنجی.
 • پیگیری اجرای تفاهم نامه مشترک با وزارت جهاد کشاورزی و نیرو


جدیدترین مطالب در این بخش را از موضوع" کشور" پیگیری نمایید.